تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1392 
فلسفه هنر 
ادیان و مذاهب 
19.08 
دکترا 
1396 
فلسفه ذهن 
پژوهشکده علوم شناختی تهران 
17.11 
سطح 3 
1391 
فقه و اصول 
حوزه علمیه قم 
17.00 
سطح 2 
1389 
فقه و اصول 
حوزه علمیه قم 
17.00