بررسی مقایسه ای دوئالیسم سینوی – دکارتی با علم النّفس صدرایی؛ بر اساس اشکالات فیلسوفان فیزیکالیست تحلیلی
66 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی